Oferta indywidualna

Konsulting & pomoc

Uchodzący za najlepszy na świecie francuski system socjalny - Sécurité Sociale oferuje wszystkim osobom zamieszkałym na stałe we Francji wiele udogodnień;pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, dostęp do wysokiej jakości usług medycznych oraz wiele możliwości rozwoju zawodowego. 

 

Niestety związana z tym biurokracja często staje się barierą nie do pokonania i wiele osób pozostaje nieświadomych swoich praw, lub nie potrafi ich wyegzekwować. Częstym problemem jest również spore zamieszanie w urzędach, ginąca korespondencja i wynikające z tego przeciąganie się w nieskończoność nawet najprostszych spraw.

 

Dlaczego my?

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ułatwiamy codzienne życie expatów we Francji. Specjalizujemy się w sprawach socjalnych, podatkowych oraz administracyjnych. Nasz zespół do perfekcji opanował zawiłe procedury francuskiej administracji, dzięki czemu nadajemy sprawom naszych klientów szybszy bieg i znacząco zwiększamy skuteczność dbając o to żeby nasi klienci mogli w pełni korzystać z przysługujących im praw.

 

Nasi konsultanci i eksperci od procedur prawnych i administracyjnych porozumiewają się biegle po francusku, po polsku i po angielsku. 

 

Gdzie działamy?

 

Możemy umówić się na spotkanie w rejonie paryskim, lub zająć się Twoimi sprawami online, oraz telefonicznie. 

 

Ile to kosztuje?

 

Duża część naszej oferty kwalifikowana jest jako "service à la personne", co daje naszym klientom prawo do odliczeń podatkowych. Z każdym klientem stawki ustalamy indywidualnie, dopasowując je do jego sytuacji.  

 

 

W naszej ofercie znajdziecie między innymi: 

 • konsulting w zakresie praw socjalnych i procedur administracyjnych, 

 • przygotowywanie korespondencji dla francuskich administracji, banków, firm ubezpieczeniowych i organizacji (CAF, Pôle emploi), 

 • radę i pomoc w dostępie do ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych, 

 • pomoc w ubieganiu się o świadczenia z agencji zabezpieczenia społecznego, 

 • formalności dotyczące wniosku o zakwaterowanie socjalne i DALO,

 • rozliczanie podatku,

 • ubieganie się o francuskie obywatelstwo.

 
 • otwieranie umów na dostawy energii elektrycznej i dostaw gazu,

 • obowiązkowe ubezpieczenia: ubezpieczenie domu, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie szkolne,

 • otwieranie linii telefonicznej i internetowej,

 • otwieranie rachunku bankowego,

 • rejestracja dzieci w szkole i pomoc w uzyskaniu stypendium,

 •  informacje i wnioski o świadczenia z zabezpieczenia społecznego: dofinansowanie mieszkania, zasiłek na dzieci, zasiłek do wynagrodzenia, przeprowadzki (CAF),

 • ubezpieczenie zdrowotne i uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne,

 • rozliczanie podatku dochodowego,

 • przygotowanie dossier w celu aplikacji o wynajem mieszkania

 • pomoc w kontakcie ze specjalistycznymi agencjami nieruchomości (w tym pomoc w skompletowaniu i opracowaniu specjalnych dokumentów przystosowanych do francuskich wymagań).

 

Osoby sprowadzające się do Francji oraz już zamieszkałe zatrudnione na umowę o pracę :

 

Pracownicy przygraniczni, osoby zamieszkałe we Francji i zatrudnione np w Szwajcarii lub Belgii :

 • pomoc w wyborze ubezpieczenia (francuskie lub w kraju zatrudnienia),

 • ubezpieczenia i transfer świadczeń,

 • rozliczenia podatkowe,

 • pomoc formalną po utracie pracy i w uzyskaniu praw do zasiłku.

Pracownicy CESU :

Nie wszyscy wiedzą, że we francuskim prawie pracy istnieją stosowne regulacje dotyczące zatrudnienia przez osoby prywatne (pomoc domowa, opieka nad dziećmi i osobami starszymi itp.) Taki rodzaj świadczenia usług odbywa się legalnie poprzez kontrakt CESU, z którego wynikają określone prawa i obowiązki zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. 

 • pomoc w przygotowaniu umowy lub jej sprawdzeniu merytorycznym

 • pomoc w egzekwowaniu praw do urlopu, urlopu macierzyńskiego, zwolnienia chorobowego

 • doradzamy w przypadkach nadużyć ze strony pracodawcy i po utracie pracy.

 

Przedsiębiorcy :

Francja oferuje bardzo wiele rozwiązań umożliwiających podjęcie własnej działalności  gospodarczej. Pomagamy w wyborzej najbardziej optymalnej/opłacalnej  i socjalnie bezpiecznej formy prawnej.

 

 • konsultacje i pomoc w założeniu działalności gospodarczej,

 • dopełnienie wszelkich formalności związanych z rejestracją w odpowiednich urzędach i organizacjach

 • rejestracja w systemie ubezpieczeń socjalnych,

 • wybór optymalnego ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowe, dodatkowe, emerytalne).

 
 

Freelancerzy :

Jeśli jesteś freelancerem, masz do wyboru kilka form rejestracji legalnego zatrudnienia z dostępem do ubezpieczeń i systemu świadczeń socjalnych. My możemy zaoferować :

 

 • wybór optymalnej formy prawnej i jej rejestracji 

 • konsultacje ubezpieczeniowe

 • konsultacje w zakresie wsparcia Pôle emploi

 • rozliczenia podatkowe

 

Studenci :

Przyjeżdżając do Francji na studia warto wiedzieć, że system socjalny również oferuje określone formy pomocy. Także w tym wypadku nie da się uniknąć skomplikowanej biurokracji. Dlategow naszej ofercie dla studentów, poza wspomnianymi wyżej usługami, znajdują się : 

 • pomoc w uzyskaniu pomocy finansowej dla osób mieszkających i uczących się we Francji

 • rejestracja w systemie ubezpieczeń,

 • dofinansowanie do mieszkania.

 • stypendia socjalne

Pomoc w trudnych sytuacjach

Życie nie zawsze jest usłane różami, naszymi klientami są również osoby, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji. Francja bardzo dba o wszystkich, którzy przebywają w tym kraju na stałe i oferuje wiele rodzajów pomocy w wyjściu z kłopotów. 

Również osoby spoza UE pozostające we Francji bez legalnego pozwolenia na pracę i pobyt (carte sejour) mogą ubiegać się o specjalną formę ubezpieczenia zdrowotnego. 

CHCEMY I MOŻEMY POMAGAĆ WSZYSTKIM

 

Osoby bezrobotne :

Osobom bezrobotnym pomagamy w rejestracji w Pole Emploi, oraz w uzyskaniu wszelkich dostępnych świadczeń umożliwiających ponowne stanięcie na własnych nogach. Warto wiedzieć, że osoba, która traci pracę i spełnia warunki do otrzymania ekwiwalentu za utraconą pracę może to wsparcie odebrać na kilka sposobów. Dla tych, którzy tych warunków nie spełniają również można uzyskać wsparcie finansowe, a także dostęp do różnorodnych szkoleń podnoszących kwalifikacje, bądź ułatwiających otwarcie własnej działalności gospodarczej. Osobom bezrobotnym także przysługują dopłaty do mieszkania.

 

Zasiłki rodzinne i wsparcie dla samotnych rodziców :

Zdarzają się sytuacje, w których pomoc potrzebna jest w znacznie większym zakresie. W szczególności staramy się pomagać w jej uzyskaniu rodzinom wielodzietnym i osobom samotnie wychowującym dzieci. Każda sytuacja jest inna i znając swoje prawa można uzyskać pomoc w szerokim zakresie. Samotni rodzice mogą także liczyć na pomoc w egzekwowaniu alimentów poprzez CAF.

 

Osoby niepełnosprawne :

Niepełnosprawni to szeroka grupa klientów, którym przysługuje wiele praw w zależności od ich sytuacji życiowej, okoliczności powstania niepełnosprawności, oraz możliwości reaktywacji zawodowej. 

 • świadczenia opiekuńcze,

 • dopłaty do mieszkań,

 • pokrycie kosztów usprawnień umożliwiających godne życie,

 • odszkodowania i renty za niepełnosprawność wynikającą w choroby zawodowej,

 • odszkodowania i renty za niepełnosprawność powstałą w wyniku wypadków w pracy

 • szkolenia w celu reaktywacji zawodowej

 

Emeryci :

Osoby, które kończą aktywność zawodową ze względu na wiek i staż pracy, czyli emeryci, w zależności od indywidualnej sytuacji są objęci zarówno systemem emerytalnym jak i różnego rodzaju wsparciem socjalnym. Pomoc w uzyskaniu praw do pełni świadczeń proponujemy w szczególności osobom, które pracowały w swojej karierze w różnych krajach UE.

 

Kontakt

Vie Simple

Assistance Administrative SAS

16 boulevard Saint-Germain

75237 Paris CEDEX 05

France

E-Mail 24 : k.rubel@viesimple.eu

Telefon : 0033 778 541 931

 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • Biały Instagram Ikona
 • Biały Tumblr Ikona

© 2019, création de site et crédit photo : ©Anna Marchlewska