O nas

Misja

VIE SIMPLE - Assistance Administrative to firma, która powstała z pasji pomagania innym. Jej założycielka Katarzyna Rubel, jest doktorem prawa (Université Paris II Panthéon-Assas) i ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń). Będąc ekspatriantką we Francji zaobserwowała jak trudno obcokrajowcom odnaleźć się w gąszczu spraw administracyjnych, by w pełni skorzystać z przysługujących im praw.

 

Założyciel

 

KATARZYNA RUBEL

 

Wykształcenie: 

 • Specjalistyczny Kurs CFR3 Certyfikowanych Fundraiserów organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorat z zakresu nauk ekonomicznych,

 • Uniwersytet Panthéon-Assas Paris II, stypendium Rządu Francuskiego, studia doktoranckie, doktorat z zakresu nauk prawnych, praca doktorska poświęcona ubezpieczeniom wzajemnym: Le concept de mutualité et l’évolution des assurances sociales en Europe,

 • Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale w Saint Etienne, studia podyplomowe z zakresu zarządzania ubezpieczeniami społecznymi,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie, praca magisterska na temat umowy reasekuracji. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 • pomysłodawczyni i prezes start-up Vie Simple Assistance Administrative SAS 

 • pomysłodawczyni i prezes Spółdzielni Socjalnej Konektor 

 • niezależny ekspert z zakresu prawa socjalnego porównawczego i ekonomii społecznej,

 • Uniwersytet Montesquieu Bordeaux IV, Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale COMPTRASEC UMR 5114, stypendium post-doc CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), projekt badawczy: Ryzyko niesamodzielności osób starszych jako odrębne ryzyko ubezpieczeniowe,

 • Uniwersytet Montesquieu Bordeaux IV, Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale COMPTRASEC UMR 5114, stypendium post-doc CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), projekt badawczy: Europejski model socjalny,

 • Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ubezpieczeń i Finansów, Katedra Prawa, asystent, od 2003 r. adiunkt; zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego,

 • PTE NORWICH UNION Oddział w Bytomiu, dyrektor biura,

 • PTE Epoka Oddział w Katowicach, dyrektor biura

 • AGF UBEZPIECZENIA Oddział w Katowicach 

 

Doświadczenie w NGO:

 

Założyciel, Vice Prezes oraz fundraiser, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca działającego na rzecz poprawienia dostępu do edukacji dzieci w Kamerunie

Członek założyciel oraz koordynator prawny projektu Association Polskie Bordeaux.

 

Zaangażowanie społeczne

Firma zaangażowana społecznie zobowiązuje się do przekazywania z każdej faktury 1 euro na rzecz edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości kobiet.

 

Dlaczego akurat dla kobiet ?

Ponieważ nasza firma zajmuje się administracją, a to właśnie kobiety biorą na siebie odpowiedzialność za sprawy administracyjne swoich rodzin i stanowią większość naszych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się je wspierać. 

 

Nota prawna

Niniejsza strona jest własnością Vie Simple Assistance Administrative SAS z siedzibą w Paryżu, 16 boulevard Saint-Germain, kod pocztowy 75237 CEDEX 5, adres e-mail: contact@assistanceadministrative-online.fr. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Vie Simple Assistance Administrative SAS z siedzibą w Paryżu, 16 boulevard Saint-Germain, kod pocztowy 75237 CEDEX 5, adres e-mail: contact@assistanceadministrative-online.fr, tel. 0033626046172

 

Inspektorem danych osobowych w firmie Vie Simple Assistance Administrative SAS jest Pani Katarzyna Rubel,  adres e-mail: k.rubel@assistanceadministrative-online.fr, tel. 0033626046172

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. 

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

 

Kontakt

Vie Simple

Assistance Administrative SAS

16 boulevard Saint-Germain

75237 Paris CEDEX 05

France

E-Mail 24 : k.rubel@viesimple.eu

Telefon : 0033 778 541 931

 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • Biały Instagram Ikona
 • Biały Tumblr Ikona

© 2019, création de site et crédit photo : ©Anna Marchlewska